Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

0 2

Bakı. Trend:

İyunun 22-də Milli Məclisin növbədənkənar iclası
keçiriləcək.

Trend-in məlumatına görə, iclasda aşağıdakı məsələlər müzakirə
olunacaq:

1. «Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci
oxunuş).

2. «Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

3. «İşsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

4. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi
(birinci oxunuş).

5. «Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman) təsisatının 20 illiyi (2002-2022)» Azərbaycan
Respublikasmm yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar
«Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci
oxunuş).

6. «Ələt azad iqtisadi zonası haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

7. «İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası
qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

8. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsində,
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində,
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və «Vətəndaşların
müraciətləri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun
layihəsi (üçüncü oxunuş).

9. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqmda Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü
oxunuş).

10. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun
layihəsi (üçüncü oxunuş).

11. «Milli arxiv fondu haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

12. «Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü
oxunuş).

13. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi
(üçüncü oxunuş).

14. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun
layihəsi (üçüncü oxunuş).

15. «Əhalinin sağlamlığınm qorunması haqqında», «Mülki
dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış)
əşyaların siyahısı haqqında», «Mülki dövriyyənin müəyyən
iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi
icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış)
əşyaların siyahısı haqqında», «İnsan alverinə qarşı mübarizə
haqqında» və «Reklam haqqında» Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
qanununun layihəsi
(üçüncü oxunuş).

16. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan
Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində, «Yanğın təhlükəsizliyi
haqqında», «Yerin təki haqqında», «Balıqçılıq haqqmda», «Texniki
təhlükəsizlik haqqında», «Atmosfer havasının mühafızəsi haqqında»,
«Tütün və tütün məmulatı haqqmda», «Telekommunikasiya haqqında»,
«Damazhq heyvandarlıq haqqında», «Təbii müalicə ehtiyatlan,
müalicə- sağlamlaşdırma yerləri və kurortlar haqqında»,
«Pambıqçılıq haqqında» və «Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və
piratçıhğa qarşı mübarizə haqqmda» Azərbaycan Respublikasmın
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
qanununun layihəsi (ikinci oxunuş).

17. «Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında»
Azərbaycan Respublikasmın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (ikinci oxunuş).

18. «Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası qanununun layihəsi (ikinci oxunuş).

Leave A Reply

Your email address will not be published.