Bişkekdə çap edilən “Qalib sərkərdə” adlı kitabın Bakıda təqdimatı keçiriləcək