İqtisadiyyatımızın inkişafı Azərbaycanı dünyada tanıdır