Qeyri – maddi mədəni irsimizə yönəlik təhdidlərin aradan qaldırılacaq